Specsavers ja tavoiteltu brändikokemus

Specsavers halusi uudistaa ja luoda yhtenäisen globaalin myymälästandardin esittelemällä tulevaisuuden , joka voitaisiin skaalata kaikille 11 markkina-alueelle.

Specsaversin asiakaskokemuksen uudistaminen maailmanlaajuisesti

Osana koko yrityksen laajuista brändiuudistuskampanjaa Specsavers antoi ITAB:n suunniteltavaksi uuden globaalin ”tulevaisuuden myymälän”. Projekti keskittyi kolmeen keskeisimpään markkina-alueeseen; Isoon-Britanniaan / Irlantiin, Pohjoismaihin ja Australiaan / Uuteen-Seelantiin.
Tunnistettuaan optikkoalan itsenäisten pienten kilpailijoiden merkityksen Specsavers tiesi, että oli tärkeää varmistaa, että strategiaa kehitettäisiin kilpailukykyisellä tavalla. Osa projektia oli myymälöiden uudelleenmuotoilu yksinomaan optikkopalveluja tarjoavista myymälöistä kattamaan uusia rooleja muodin suuntauksiin keskittyvinä markkinoiden johtavina terveydenhuoltopalveluiden tarjoajina, jotka vetoaisivat laajempaan asiakaskuntaan.

ITAB:n immersioprosessin toimivaksi todetut menetelmät

Hankkeen alkuvaiheessa ITAB toteutti 12 viikon immersioprosessin, jonka aikana perehdyttiin kokonaisvaltaisesti Specsaversin liiketoimintaan tutkien sen toiminnallista tehokkuutta, myymäläkalusteita ja -sisustuksia.

Myymäläarviointien jälkeen tutkittiin optikkomarkkinoiden trendejä, analysoiden tietoja huolellisesti luovaan kehitysprosessiin valmistautumiseksi. Näihin toimenpiteisiin sisältyivät alustavat konseptit, tekninen tarkastelu, prototyyppien hahmottelu ja toiminnallinen arviointi ITAB:n omissa testi- ja kehitystiloissa, tavoitteena tuottaa tehokas, markkinoiden johtava konsepti.

Specsaversin skaalautuvalla ratkaisulla globaali ulottuvuus

Toimitimme kokonaisvaltaisen myymäläformaatin ja -ympäristön uudelleenmuotoilun, sisältäen myyntitilojen laitteistot, konsultointitilat, testihuoneet ja audiologian asiakaspolun. Tästä uudesta myymälän brändikokemuksesta tuli malliesimerkki tulevaa globaalia käyttöönottoa varten.

  • Parempia asiakkaan ostopolkuja
    Asiakaspolusta tuli tehokkaampi kasvattamalla läpivirtausta varmistaen samalla Specsaversin korkean palvelutason tehostaminen uuden, laajemman optisten ja audiologisten terveydenhuoltopalveluiden tarjonnan täydentämiseksi.
  • Toiminnan tehokkuuden ja asettelun parannuksia
    Tilankäytön optimoinnin ja huolellisesti laaditun myymäläasettelun ansiosta Specsavers on hyötynyt paremmasta toiminnan tehokkuudesta sekä myymälätilassa että kliinisessä prosessissa.
  • Brändiuudistuksen tukeminen asiakasuskollisuuden vahvistamiseksi
    Specsaversin myymälöiden uusi ilme ja tunnelma tukee brändiuudistusta ja on suunniteltu auttamaan saavuttamaan sen pitkän aikavälin tavoite tulla tunnistetuksi optisten ja audiologisten terveydenhuollon palveluiden tarjoajana. Yhdessä Specsaversin tiimin kanssa hioimme huolellisesti brändin olemassa olevaa tyyliä laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi ja samalla nykyisen asiakaskunnan sitouttamiseksi ja houkuttelemiseksi.

Share this on