Forbedret Asda-kasse gir avkastning på investeringen

Asda, en av de største supermarkedkjedene i Storbritannia, hadde behov for å bedre driftseffektiviteten i kassene og samtidig forbedre forbrukeropplevelsen.

Forbrukeropplevelse og driftseffektivitet i fokus.

Da ITAB fikk tildelt Asda-prosjektet, var utfordringen å finne en løsning som kombinerte opplevelsen av bemannede kasser med høyere driftseffektivitet og enkel selvbetjening.  Vårt forslag måtte også være fleksibelt nok til å håndtere utfordringene med en stor utrulling over et stort antall butikker i forskjellige størrelser og med forskjellige forhold..

Vi skapte forbrukerkomfort sammen med Asda

Sammen med Asda og våre teknologipartnere, ønsket vi å skape «fremtidens kasse». Målet var at den skulle føles som en bemannet kasse, men med et selvbetjeningselement, slik at forbrukeren skulle oppleve en mer avslappet pakke- og betalingsprosess.

Learn more about consumer flow

Selvbetjening reduserer driftskostnadene

Forbrukerne betjenes av kassereren, som skanner produktene, men de pakker produktene selv og betaler via en selvbetjeningsterminal i sitt eget tempo.

Effektiv kasseløsning forbedrer forbrukerflyten

Forbrukerne føler fortsatt at de blir prioritert, men med tre pakkeområder per kasse fordeles køene mer effektivt. Denne enkle løsningen avlaster stresset som ofte oppleves når du står i kø ved mer konvensjonelle kasser

Teknologi forbedrer forbrukeropplevelsen og servicenivået

Teknologien på selvbetjeningsterminalen er enkel å bruke og intuitiv for forbrukerne. De kan bruke selvbetjening, enten de bare har en liten kurv eller en full vogn.

Share this on