Förbättrad kassadisk hos Asda ger avkastning på investeringen

Asda, en av Storbritanniens största stormarknadskedjor, behövde öka den operativa effektiviteten vid kassadiskarna och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

Kundupplevelsen och operativ effektivitet i fokus

När ITAB fick uppdraget att ta hand om projektet bestod utmaningen i att hitta en lösning som kombinerade upplevelsen från bemannade kassor med en högre grad av operativ effektivitet och smidig självbetjäning för konsumenterna. Vårt förslag behövde också vara tillräckligt flexibelt för att klara utmaningarna med en större lansering i ett stort antal butiker av olika storlek och med olika förutsättningar.

Skapar bekvämlighet för konsumenterna i samarbete med Asda

I nära samarbete med Asda och våra teknikpartner ville vi på ITAB skapa ”framtidens kassa”, som skulle kännas som en bemannad kassa men med ett självbetjäningsinslag, så att konsumenten upplevde en mer avslappnad packnings- och betalningsprocess.

Läs mer om kundflöde

Betalning via självbetjäning minskar driftskostnaderna

Kunderna betjänas av kassören som skannar produkterna i början av bandet, men de packar själva produkterna och betalar via en självbetjäningsterminal i sin egen takt.

Effektiv kassalösning förbättrar kundflödet

Kunderna upplever fortfarande att de prioriteras, men med tre packområden per kassa fördelas köerna mer effektivt. Den här enkla lösningen minskar den stress som ofta uppstår under kötiden vid mer konventionella brittiska kassadiskar.

Tekniken förbättrar kundupplevelsen och servicenivån

Tekniken i självbetjäningsterminalen är enkel att använda och intuitiv för kunderna. Den erbjuder självbetjäning som alternativ oavsett om de bara har en liten korg eller en hel vagn.

Share this on