Specsavers och den önskade varumärkesupplevelsen

Specsavers ville återupprätta sitt varumärke och skapa en global butiksstandard genom att införa ett butiksformat för framtiden som kunde anpassas efter alla 11 regioner. 

Återupprättar Specsavers kundupplevelse över hela världen

Som en del av en företagstäckande kampanj för att återupprätta sitt varumärke gav Specsavers ITAB i uppdrag att utforma en ny global ”butik för framtiden”. Projektet var inriktat på de tre internationella kärnområdena Storbritannien/Irland, Norden och Australien/Nya Zeeland. Efter att ha insett effekterna av oberoende, konkurrerande optikerbutiker insåg Specsavers att de behövde säkerställa att de utvecklade sin strategi för att klara konkurrensen. En del av projektet var att bidra till att ompositionera butikerna, från att enbart uppfattas som optiker till att bli modefokuserade, marknadsledande vårdgivare och attraktiva för en bredare målgrupp.

Beprövad metodik i ITABs fördjupningsprocess

Som en del av den inledande fasen av arbetet genomförde ITAB en 12 veckors fördjupningsprocess, under vilken en fullständig fallstudie av Specsavers verksamhet genomfördes, där man undersökte dess operativa effektivitet, butiksinredning och interiör. Butiksgenomgångar följdes av forskning om trender på optikermarknaden, och alla data analyserades noggrant inför den kreativa utvecklingsprocessen. Här ingick inledande koncept, tekniska överväganden, prototyptillverkning och operativ utvärdering vid ITABs egen test- och utvecklingsanläggning i syfte att ta fram ett effektivt och marknadsledande koncept.

Specsavers skalbara lösning för global räckvidd

Vi levererade en omfattande omarbetning av butiksformatet och -miljön, inklusive utrustning på försäljningsgolvet, konsultationsområden, testrum och kundresan för audionomkunder. Den nya varumärkesupplevelsen i butiken blev riktmärket för framtida global lansering.

  • Förbättrade shoppingupplevelser för konsumenterna Konsumenternas resa från början till slut blev effektivare och kundgenomströmningen ökade, samtidigt som Specsavers höga servicenivåer förbättrades för att komplettera företagets nya och utökade optiska och audiologiska hälsovårdstjänster.
  • Bättre operativ effektivitet och angränsande tjänsterGenom optimerad användning av utrymmet och noggrant övervägd butikslayout har Specsavers fått fördelarna med förbättrad operativ effektivitet, både på huvudgolvet och i den kliniska bedömningsprocessen.
  • Stödjer varumärkesomställningen för att bygga upp kundlojalitet Det nya utseendet och känslan i Specsavers butiker bidrog till varumärkesomställningen och utformades för att bidra till företagets långsiktiga mål att bli erkända som leverantörer av optikertjänster och hörseltjänster. I samarbete med Specsavers-teamet levererade vi en omsorgsfull utveckling av befintliga kännetecken hos varumärket för att nå en bredare konsumentbas, men också för att behålla och engagera den befintliga kundkretsen.

Share this on