ITAB TwinFlow – självutchekning för kunder med vagn