Hållbarhetsfokus som ger affärsnytta

Vi verkar för en hållbar utveckling

Inom ITAB har vi under många år arbetat med hållbarhetsfrågor som en naturlig del av verksamheten och en viktig, grundläggande del i vårt helhetserbjudande. Det är helt i linje med våra värderingar. 

ITABs verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och hela koncernen verkar för en hållbar utveckling. Våra bolag arbetar för att minska vår miljöpåverkan och för att säkerställa goda arbetsvillkor för våra medarbetare samt att upprätthålla en god affärsetik. 

 

ITAB Hållbarhetssammanställning 2018

GRI Index 2018 (på engelska)

ITAB - en proaktiv partner

Att utveckla nya hållbara lösningar och produkter, säkerställa en resurseffektiv produktion och goda arbetsförhållanden inom ITAB skapar värde för både oss och våra kunder ­– och hållbarhet är en viktig del av vårt erbjudande. 

Vi ska vara en proaktiv partner och att erbjuda effektiva och hållbara lösningar till dig som kund. Det betyder att vi ska ha en god kunskap om hur våra produkter kan bidra till mer effektiva processer hos dig, och därmed bidra till en mer hållbar värdekedja. 

För att ytterligare systematisera arbetet har vi tagit fram fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete de närmaste åren.

Fyra fokusområden

Vårt arbete utgår från Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering och genom KPI:er samt mätbara mål som regelbundet följs upp. Vi fyra fokusområden är:

 • Hållbar affärsutveckling
  Genom vår unika koncept- och produktportfölj kan vi bidra till en mer hållbar butik genom energi- och kostnadsbesparande produkter och system samt genom att fortsätta utveckla framtidens smarta butikslösningar. Läs mer här!

 • Effektivitet i affärskedjan
  Vi strävar ständigt efter minskad miljöpåverkan genom medvetna val av råvaror, produktionsprocesser och transporter. Med försiktighetsprincipen som bas, har ITAB i flera år verkat för att på ett ansvarsfullt sätt säkerställa en hållbar verksamhet. Läs mer här!

 • Affärsetik
  Vi har noll-tolerans mot alla former av mutor, bestickning och korruption. ITAB utför regelbundet interna kontroller på samtliga dotterbolag, som ger en rimlig försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar. Läs mer här!

 • Goda arbetsvillkor
  Vi strävar efter goda arbetsförhållanden inom koncernens bolag, hos leverantörer och hos kunden. ITAB respekterar mänskliga rättigheter, vilket innebär att koncernen stödjer, följer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter i verksamheten. Läs mer här!

Roy French, CED/CBO, ITAB i Storbritannien

Hur ofta involveras du i hållbarhetsrelaterade frågor? 
– På daglig basis. Vi arbetar mycket med hållbarhetsfrågor och hur de kan bidra till vår affär. För att attrahera och behålla våra kunder är det avgörande för oss att ha en tydlig strategi inom hållbarhetsområdet.

Hur är hållbarheten en del av ITABs erbjudande? 
– Tidigare när vi talade om ITABs helhetserbjudande fokuserade vi på produktlivscykler som sträckte sig från ”vaggan till graven”. Nu talar vi om vårt erbjudande utifrån ett ”vagga-till-vagga”-perspektiv.

Idag startar vi våra designprocesser med hållbarhet i åtanke. I produktionsanläggningarna arbetar vi för att reducera avfall och öka vår effektivitet. Därefter installerar vi våra produkter och säkerställer att hållbarhetsdimensionen finns i åtanke även i produkt-användningen. Slutligen försöker vi återanvända våra produkter om det är möjligt. Om inte, så återvinner vi allt som är möjligt att återvinna.

Referenser

Se alla referenser
 • Alla
 • Byggvaror/GDS
 • Mode
 • Dagligvaror
 • Fackhandel & Servicesektor

Hållbar belysning på Galeries Lafayette Istanbul

GDS med en tvist

Ny butik för att leva för - Edeka Schubert

Självutcheckning frigör tid för "värdskap" hos Budgens

Medelhavskänsla hos Carrefour i Qatar

"The missing touch" - Expert Somma

Hallo Jumbo!

Dixon's svävande flaggskeppsbutik

Smythsons exklusiva lädervaror lyfts fram

Säg "Halo" till Corona - Dixons

Argos digitala butiker i nytt ljus

Belysning högt och lågt hos Carpetright