Från första idé till sista skruv...

Vi kan ansvara för hela projektet!

Idé- och design

En genomarbetad design kan omfatta allt från funktionalitet, material och färgval, till belysning och produktens exponering samt ett effektivt utcheckningsområde. Idéarbetet resulterar i att våra designers arbetar fram en profil för din butiksinredning och utrustning, som sedan tillverkas vid våra anläggningar. I andra fall samarbetar vi med dina designers och svarar för produktion, logistik och montage.

Livskraftiga innovationer
Nya behov och idéer kan uppstå under tiden arbetet med ett koncept pågår. Då tar våra konstruktörer vid och utvecklar dem, möjligen till en helt ny produkt, unikt framtagen för dig. Vi har etablerade rutiner för att fånga upp de idéer som föds och utveckla dem till livskraftiga och hållbara produkter.

Hållbar produktion

Konstruktion
I det här skedet fastställs alla kriterier för hållfasthet och de slutliga materialvalen görs. Nu skapas förutsättningarna för en kostnadseffektiv produktion. Tack vare bl.a. 3D-layouter får du en verklighetsnära bild av konceptet. Efter godkännande tas prototyper fram för funktionstestning. Sedan görs den slutliga konstruktionsdokumentationen.

Produktion
I våra moderna produktionsanläggningar runt om i Europa och i Kina, tillverkas sedan butiksinredningar i trä och metall, kassadiskar, entrésystem, belysning och andra produkter som behövs för att färdigställa din butik. Vår omfattande produktionskapacitet och goda tillgänglighet betyder att vi är en effektiv och pålitlig leverantör av så väl kundanpassade, som standardlösningar till handeln.

Utrullning just-in-time

Logistik & Utrullning
Kraven på leveranssäkerhet är högt ställda, men vi vet hur en effektiv roll out-plan ser ut. Att driva projekt där 100-tals butiker ska utrustas, ställer höga krav på kontroll av produktion, flöden och information. Med en minutiös planering kan vi optimera godsstorlekar, styra inköp och transportlösningar – och se till att alla produkter når din butik först när de behövs!

Installation och montage
Många års erfarenhet av omfattande projekt, har gett form åt systematiska arbetsmetoder – från konceptutveckling till omfattande utrullningsplaner för samtidig installation i många butiker. Det är en komplex process, som måste styras med varsam hand. Våra montörer är specialister på att förvandla tomma ytor till kompletta butiker på några få dagar. Normalt utför de arbetet så effektivt att du kan hålla öppet under tiden.

Ett samarbete som skapar "trafik i butik"

Uppföljning och vidareutveckling
Men vi ger oss inte när din butik står klar. Vi ser uppföljning och vidareutveckling av det butikskoncept och de idéer som fötts under vägen, som en naturlig fortsättning på ett påbörjat samarbete. Vi ska alltid finnas nära våra kunder och vårda långsiktiga samarbeten, för att hjälpa dig ta din butik till nästa nivå.

Löpande service och underhåll
Därtill har vi en gedigen serviceorganisation med certifierade servicetekniker till din hjälp för löpande underhåll och service. De är experter på våra produkter och vet hur varje skruv ska dras.

Läs mer vårt Service & Underhållserbjudande här

Referenser

Se alla referenser
  • Alla
  • Byggvaror/GDS
  • Mode
  • Dagligvaror
  • Fackhandel & Servicesektor
  • Övriga

Polestars första showroom

Konsten att berätta en historia med rätt belysning

Hållbar belysning på Galeries Lafayette Istanbul

GDS med en tvist

Ny butik för att leva för - Edeka Schubert

Självutcheckning frigör tid för "värdskap" hos Budgens

Medelhavskänsla hos Carrefour i Qatar

"The missing touch" - Expert Somma

Hallo Jumbo!

Dixon's svävande flaggskeppsbutik

Smythsons exklusiva lädervaror lyfts fram

Säg "Halo" till Corona - Dixons