Herkkuosaston tiskejä ja esillepanopisteitä

  • Sovitetaan tavoitellun brändikokemuksen mukaisesti
  • Kehitetään hyödyntäen pitkää kansainvälistä kokemustamme elintarvikesektorilta
  • Ideasta käyttöönottoon ITAB:n paikallisen tai globaalin verkoston välityksellä
  • Tuotetaan ja asennetaan korkeita laatustandardeja noudattaen
  • Kumppaniverkostomme kautta hankittavilla komponenteilla avaimet käteen -ratkaisu

Räätälöityjä metallisia ja puisia herkkuosaston tiskejä ja pisteitä erilaisin viimeistelyin kuluttajatarpeiden ja hygieniavaatimusten mukaisesti. Suunniteltu tarjoamaan oikeanlainen ergonomia henkilökunnalle sekä paras mahdollinen tuotteiden esillepano. Sovitetaan tavoitellun brändikokemuksen ja tehokkaan palvelutason tarpeiden mukaisesti.