• Asiakkaiden ei enää tarvitse skannata kuittia uloskäynnin yhteydessä
  • Järjestelmä varmentaa ja sallii uloskäynnin vain maksaville asiakkaille
  • Viestii ITAB AlphaGaten ja ITAB SigmaGaten kanssa
  • Voidaan integroida mihin tahansa POS-järjestelmään
  • Lisää turvallisuutta ja helpottaa uloskäyntiä

Sesame on järjestelmä, joka parantaa asiakaskokemusta kassa-alueelta poistuttaessa. Järjestelmä rekisteröi liikkeen kassa-alueella ja jäljittää kunkin asiakkaan itsepalvelukassalla suoritetusta todennetusta maksusta turvalliseen uloskäyntiin portilla.