Carrousel®, farmasian hyllykonsepti - tehokkuutta ja palvelua

  • Helpottaa asiakkaan toimintaa, kun tuote on lähellä kassaa. Ei turhaa tuotteiden etsimistä käytävillä jakelun aikana.
  • Henkilökunnalta menee vähemmän aikaa tuotteiden etsimiseen, mikä antaa enemmän aikaa asiakaspalveluun.
  • Ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos - varaston sujuva valvonta (FIFO).
  • Käyttäjäystävällinen, koska läpinäkyvät etureunat tekevät sisällön näkemisen helpoksi.

Carrousel® on nopeasti kiertävien tuotteiden hyllykonsepti sairaaloille ja apteekeille. Sijoita tuote kassa-alueen lähelle säästääksesi aikaa ja 

lisätäksesi palvelua


Carrousel® tuo totteen apteekkihenkilökunnalle vain hyllyä pyörittämällä. Läpinäkyvät etureunat helpottavat sisällön näkemistä. Kaltevat hyllyt pyörivät erikseen ja näin varmistetaan, että vanhimpia pakkauksia ei jää jälkeen, koska tuotteet liukuvat automaattisesti reunaan edellinen tuotteen poistuttua. Osastot täytetään takaa ja niitä voidaan myös laajentaa täytön helpottamiseksi.