Räätälöityjä leipomotiskejä

  • Sovitetaan tavoiteltavan asiakaskokemuksen mukaisesti
  • Kehitetään hyödyntäen pitkää kansainvälistä kokemustamme elintarvikesektorilta
  • Ideasta käyttöönottoon ITAB:n paikallisen tai globaalin verkoston välityksellä
  • Tuotetaan ja asennetaan korkeita laatustandardeja noudattaen
  • Kumppaniverkostomme kautta hankittavilla komponenteilla avaimet käteen -ratkaisu

Räätälöityjä metallisia ja puisia leipomotiskejä ja -pisteitä erilaisin viimeistelyin asiakastarpeiden ja hygieniavaatimusten mukaisesti. Suunniteltu tarjoamaan oikeanlainen ergonomia työntekijöille sekä paras mahdollinen tuotteiden esillepano. Sovitetaan tavoiteltavan asiakaskokemuksen ja tehokkaan ja nopean asiakaspalvelun tarpeiden mukaisesti.