Visualisointi ja tuotteiden esillepano

Visuaalisia toteutuksia hyödyntämällä voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuoda brändin arvoja esiin innovatiivisilla tuotetason esillepanoilla, inspiroida ja osallistaa kuluttajia ja vaikuttaa ostokäyttäytymiseen.  

Brändikokemuksen muuntaminen fyysiseksi todellisuudeksi

Uudet kanavat tarjoavat kuluttajille yhä enemmän vaihtoehtoisia tapoja tehdä ostoksia. Brändien ja vähittäismyyjien haasteena on luoda kilpailijoista erottuva brändikokemus. Me tuemme asiakkaitamme luomalla yhdessä houkuttelevia visuaalisten esillepanojen toteutuksia, interaktiivisia tuotevalikoiman esittelytapoja ja digitaalisia kokonaisuuksia . Kukin näistä näkökohdista parantaa osaltaan myymäläympäristöä, konseptin muotoilua ja kuluttajatyytyväisyyttä.

Markkinoiden, haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen

Hyödynnämme ympäri maailmaa tehtyjä kuluttajatutkimuksia tavassamme lähestyä asiakkaidemme kohtaamia haasteita. Tiedämme, että kuluttajat eivät valitse tuotteita yksinomaan niiden toiminnallisten ominaisuuksien tai arvon vuoksi. Heitä ohjaavat myös tunnesiteet, joita voidaan vahvistaa vaikuttavalla tarinnankerronnalla, visualisoinnilla ja innostavilla tuotteiden esillepanoilla myymälässä. Tämä puolestaan vahvistaa merkkiuskollisuutta (tai: brändiuskollisuutta) ja tarjoaa kuluttajille lisää syitä palata myymälään.

Upouusi asiakaspolku Egyptin Elarabylle 

The challenge for Elaraby was to improve the brand experience. A holistic approach from ITAB tackled this in numerous ways. 

Tehokkaan pohjaratkaisun suunnittelu paransi ostopolkua ja kuluttajatyytyväisyyttä; tämä uusi asettelu puolestaan mahdollistivisuaalisten esillepanojen parantamisen luomalla yksilöllisiä brändielämyksiä, jotka toteutettiin with in-run, shelf-top level displays ja suuria, kekseliäitä Shop-in-Shop -brändiesillepanoja.