Merchandising & Vareeksponering

For å inspirere og engasjere forbrukere og påvirke kjøpsadferd, samarbeider vi med kundene for å oversette varemerke til innovative vareeksponeringsløsninger gjennom visuell merchandising.

Konverterer varemerkeopplevelsen til virkelighet

Nye kjøpskanaler har gitt forbrukene flere valgmuligheter enn noen gang. Utfordringene for varemerker og forhandlere er å skille deres varemerkeopplevelse fra konkurrentenes. Vi bidrar til å lage engasjerende visuelle merchandisingopplevelser, interaktive produktserier og digitale opplevelser, som alle bedrer det generelle butikkmiljøet og konseptdesign og forbrukertilfredshet.

Forståelse for markedet, utfordringer og muligheter

Vi vet at forbrukere ikke velger produkter utelukkende på grunn av deres funksjonelle egenskaper eller verdi. De drives også af emosjonell og følelsesmessig tilknytning, noe som kan forsterkes og påvirkes gjennom visuell merchandising, inspirerende vareeksponering og story-telling i butikk. Dette i sin tur bidrar til å øke varemerkeloyalitet og gir ytterligere grunner til at forbrukerne kan komme tilbake.

Brand new shopping journey for Elaraby Egypt 

The challenge for Elaraby was to improve the brand experience. A holistic approach from ITAB tackled this in numerous ways. 

Efficient layout design improved the shopping journey and consumer satisfaction; this new layout, in turn, facilitated improved visual merchandising, in the shape of individual branded experiences with in-run, shelf-top level displays and large, imaginative Shop-in-Shop branded displays.