OnRed_hero image

ONRED

Teknologiplattformen som muliggjør personlig tilpassede forbrukeropplevelser i butikk gjennom datadrevet innsikt og et økosystem av digitale kontaktpunkter.

Hvordan løse utfordringene

I dagens detaljhandel har det blitt en betydelig utfordring å møte forbrukernes ønske om en sømløse og personlig handel. De usammenhengende kontaktpunktene i kjedenes organisasjoner fører til et misforhold mellom forbrukernes forventinger og deres faktiske opplevelser. Forbrukere engasjerer seg via ulike kanaler, og forventer kontinuitet på tvers av interaksjoner, transaksjoner, merkevareopplevelser og produktvalg. Å balansere personalisering med personvern er også avgjørende. Undersøkelser viser at selv om 70% av forbrukerne ønsker personlige handleopplevelser, så er 80% bekymret for sitt personvern.

Vi lanserer OnRed

For å møte disse utfordringene trenger våre kunder en robust plattform som OnRed, designet fra et retailfokusert perspektiv, med et overordet mål om å løse forbrukernes problemer.

  Skape en forbedret forbrukeropplevelse 

  Økt omsetning pr forbruker

  Økt kunnskap om forbrukeradferd

  Ta mer informerte og faktabaserte beslutninger

OnRed_animations
OnRed_animations

Samarbeid, utvikling og et økosystem av partnere

OnReds agnostiske natur fremmer et samarbeid og utvikling mellom forhandlernes interne team og ITABs økosystem av partnere. Plattformen kan romme flere leverandører, tjenester og språk, noe som gjør den egnet for ulike detaljhandelsmiljøer, og muliggjør personlig tilpassede og positive forbrukeropplevelser uten at det går på bekostning av personvernet.

Handlekraftig innsikt med KI

OnReds bruk av state-of-the-art KI-funksjoner, forbedrer evnen til å levere relevant og handlingskraftig innsikt. Forhandlere kan bestemme  kundepreferanser, forutsi markedsendringer, forutsi etterspørsel og bruke mersalgs- og krysssalgstrategier. Beslutninger som tas basert på datastyrt grunnlag styrker forbrukerforhold og maksimerer salg, avkastning og fortjeneste for forhandlere.

KI Partnerskap

OnRed_animations

Løsninger for sømløs integrering

OnRed tilbyr løsninger for å sikre sømløse integrasjoner mellom alle produkttyper og systemer. Ved å overvinne tidligere integrasjonsutfordringer, kan forhandlere enkelt integrere sine ulike løsninger og kontaktpunkter, noe som resulterer i forbedrede handleopplevelser for forbrukere.

Et veikart i utvikling

Implementering av løsninger som spenner over flere touch-punkter og enheter kan virke skremmende, men OnReds trinnvise tilnærming  sikrer en klar avkastning på investeringen i hvert integrasjonstrinn. Denne tilnærmingen skaper et veikart i utvikling, og tilfører kontinuerlig verdi etter hvert som datadeling blir mer vanlig.

Utnytte eksisterende investeringer

OnReds evolusjonsstrategi er i tråd med forhandlernes eksisterende investeringer, og eliminerer behovet for kostbare erstatninger. Plattformen samarbeider tett med forhandlere for å utforme personlige løsninger, imøtekomme unike behov og utfordringer.

Se framtiden

OnRed representerer et tydelig tilbud til forhandlere som ønsker å berike forbrukeropplevelser og øke inntektene. Ved å åpne for sømløse forbrukeropplevelser, gir OnRed forhandlere mulighet til å møte økende forbrukerkrav samtidig som personvernhensyn respekteres.  Opplev framtiden for detaljhandel med OnReds integrerte plattform, og få tilgang til det sanne potensiale til personlig og friksjonsfri handel.

OnRed Morrisons