Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

ITAB Varslingstjeneste

Våre ansatte, partnere og andre interessenter spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å identifisere eventuelle, tilsiktede eller utilsiktede, avvik fra våre verdier og etiske retningslinjer.

Vi ønsker å gjøre det som er rett

For å gjøre det lettere å identifisere uregelmessigheter som kan skade vår virksomhet og/eller våre ansatte, har ITAB etablert en varslingstjeneste som gjør det mulig å rapportere bekymringer eller mistanker om uredelighet.

Varslingstjenesten er et viktig verktøy for å redusere risiko og fremme høy forretningsetikk, og dermed opprettholde kundenes og publikums tillit til vår virksomhet.

Uregelmessigheter som skal varsles og rapporteres gjennom systemet kan være ulovlige aktiviteter, økonomisk kriminalitet, bestikkelser og korrupsjon, brudd på konkurranselovgivningen, alvorlige tilfeller av miljølovbrudd eller sikkerhetssvikt som kan sette liv og helse i fare.

Alle varsler vil bli behandlet, og når det anses hensiktsmessig, vil tiltak iverksettes i samsvar med våre etablerte prosesser uten unødige forsinkelser.

Mer informasjon & tilgang

For mer informasjon om vår varslingstjeneste og/eller for å rapportere bekymringer eller mistanker om uredelig oppførsel, følg linken nedenfor.

ITAB Whistle link

Vårt varlsingssystem er åpent for alle og tilgjengelig på følgende språk: ;
Čeština (Tjekkisk), Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Latviešu (Latvisk), Lietuvių (Litauisk), Nederlands (Nederlandsk) Norsk (Norsk), and Svenska (Svensk).

Dersom informasjonen ikke skulle være tilgjengelig på ditt språk kan du allikevel skrive rapporten på det språket du foretrekker.

Varslingsrapporter kan registreres enten med fullt navn eller anonymt.

ITAB sitt varslingssystem er i samsvar med personverninnstillingene og GDPR. Tjenesten omfatter også egne systemer for de enkelte juridiske enhetene i konsernet i henhold til europeisk lovgivning om varsling. ITAB forutsetter at all varsling skjer i god tro. Skulle vi oppdage at dette ikke er tilfelle, kan det bli iverksatt sanksjoner og du kan muligens ikke være beskyttet som varsler under gjeldende varslingslovgivning.