Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

ITAB visselblåsarkanal

Våra anställda, affärspartners och andra intressenter spelar en nyckelroll i att hjälpa oss identifiera eventuella avvikelser, både avsiktliga eller av misstag, från våra värderingar och etiska riktlinjer.

Vi vill göra det som är rätt

För att göra det enklare att identifiera oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet och/eller våra anställda har ITAB etablerat en visselblåsarkanal som möjliggör att oro eller misstankar om tjänstefel kan rapporteras.

Visselblåsarkanalen är ett viktigt verktyg för att minska risker och främja en hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet.

Oegentligheter som ska rapporteras via systemet kan röra illegal verksamhet, ekonomisk brottslighet, mutor och korruption, brott mot konkurrenslagstiftningen, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan utsätta våra anställdas eller andra personers liv och hälsa i fara.

Alla rapporterade fall kommer att behandlas och när det anses lämpligt, vidta åtgärder i enlighet med våra etablerade processer utan onödiga förseningar.

Mer information och access

För mer information om vår visselblåsarkanal och/eller för att rapportera angelägenheter eller misstankar om tjänstefel, besök vårt tjänst genom att klicka på länken nedan.

ITAB Visselblåsarkanal

Kanalen är öppen för alla och tillgänglig på följande språk;
Čeština (tjeckiska), Deutsch (tyska), English (engelska), Français (franska), Italiano (italienska), Latviešu (lettiska), Lietuvių (litauiska), Nederlands (nederländska), Norsk (norska) och Svenska (svenska) .

Även om informationen kanske inte är tillgänglig på ditt språk, kan du alltid skriva rapporten på ditt föredragna språk.

Visselblåsarrapporterna kan göras både öppet (i eget namn) eller anonymt.

Observera att ITABs visselblåsarsystem är i enlighet med  inställningar för datasekretess och GDPR. Tjänsten omfattar även separata system för de enskilda juridiska enheterna inom koncernen i enlighet med europeisk lagstiftning om visselblåsning. ITAB förutsätter att all visselblåsarrapportering sker i god tro. Skulle vi upptäcka att så inte är fallet kan sanktioner tillämpas och du kanske inte skyddas som visselblåsare enligt tillämplig lagstiftning om visselblåsare.