Ett starkt nätverk av partners

Starkt partnerskap är grundläggande för vårt sätt att arbeta och nämns därför också i vårt Mission statement; “At ITAB we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners”

Bättre tillsammans

Förändringarna i detaljhandeln de senaste åren har drivits av nya  konsumentbeteenden. För att hålla jämna steg med utvecklingen och för att bättre förstå framtidens efterfrågan krävs djup kunskap om slutkonsumenten.

Även om vi alltid strävar efter att förse våra kunder med kompletta lösningar och nya marknadsinsikter behöver vi inte alltid göra och allt själva. Genom att ha ett robust ekosystem av partners kan vi hålla uppdaterade gällande viktiga trender och tekniker på framfart för att leverera bästa möjliga lösningar till våra kunder.

Co-creation

Vi vill utveckla ITABs verksamhet till en lösningsbaserad och smidig affärsmodell, som bygger på koncernens kunskapsbas och dess framgång att leverera innovativa lösningar. Genom samskapande kan vi fortsätta att flytta gränserna inom detaljhandeln och hjälpa kunder att förverkliga deras varumärkesupplevelsre och mål.

Vi tror att ett ekosystem av partners kommer komplettera vår egen kunskap och innovationskompetens och bidra till att öka värdet och resultatet för kunderna.