Vårt erbjudande

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners.

Genom förverkligandet av engagerande, effektiva och sömlösa miljöer levererar vi mätbara resultat till våra kunder när det gäller viktiga mått så som – erfarenhet, försäljning, effektivitet, service och kostnader. Vi tillhandahåller expertstöd för att uppnå butikens lönsamhetsmål, från ny koncept- och lösningsdesign, genom taktiska prestationsförbättringsinitiativ, till effektivare projektimplementering och renoveringsprojekt.

DIFFERENTIERA BUTIKSUPPLEVELSER TILL EN LÅG KOSTNAD
Value proposition

Den önskade upplevelsen av ett varumärke

Vi förverkligar varumärkesupplevelser till en fysisk butiksupplevelse, vilket driver trafik i butik.

Value proposition

Ökad konvertering och försäljning

Vi levererar ett butiksformat, en avdelning eller en butiksupplevelse som påverkar konsumenternas köpbeteende.

Value proposition

Förbättrad operativ effektivitet och tjänster

Vi skapar en sömlös kundresa som ökar genomströmningen och förbättrar servicen.

Value proposition

Lägre driftskostnader

Förbättra effektiviteten i kundresan för att påverka driftsmodeller och därigenom minska kostnaderna.