Bättre operativ effektivitet och tjänster

Genom att förbättra kundresan och implementeringen av butikslayout och merchandising skapar vi möjligheter att effektivisera utnyttjandet av personalen i butiken, vilket ger en effektivare verksamhet. Läs några av våra berättelser nedan om hur vi tillsammans med våra kunder har förbättrat den operativa effektiviteten och tjänsterna.