Enhancing the B&Q service experience

Genom kunskap om förändrade konsumentbeteenden och marknadsförhållanden kunde ITAB leverera en butiksmiljö för B&Q som går hand i hand med deras GoodHome-erbjudande till konsumenterna. Det förbättrar kundupplevelsen och bidrar till ett ökat produktflöde. Nya kassadiskar ger bättre kundservice med högre skanningsnoggrannhet, minskade kötider och större genomströmning, vilket ger mätbara fördelar för de nya systemen. ITABs lösning har nu införts i samtliga B&Q-butiker. LÄS HELA HISTORIEN