OnRed_hero image

ONRED

Teknikplattformen som möjliggör meningsfulla och personliga butiksupplevelser genom kraften av datadrivna insikter och ett integrerat ekosystem av digitala kontaktpunkter.

Att övervinna hinder

I dagens detaljhandelslandskap har det blivit en betydande utmaning att möta konsumenternas önskan om sömlösa och personliga shoppingupplevelser. De oordnade kontaktpunkterna inom detaljhandelsorganisationer leder till en differens mellan kundernas förväntningar och deras faktiska upplevelser. Konsumenter interagerar med detaljhandlare genom olika kanaler och förväntar sig sammanhängande interaktioner, transaktioner, varumärkesupplevelser och produktval. Att balansera personalisering med integritet är också avgörande, med forskning som visar att medan 70% av konsumenterna vill ha personliga shoppingupplevelser, är 80% oroade över integritetsintrång.

Låt oss presentera OnRed

För att tackla dessa utmaningar behöver detaljhandeln en robust plattform som OnRed, utformad med ett fokus på detaljhandeln och målet att lösa konsumenternas utmaningar. OnRed erbjuder en sömlös integration av olika komponenter inom den komplexa infrastruktur som kan finnas, vilket ger meningsfulla resultat för konsumenter och en tydlig avkastning på investeringen för detaljhandlare.

  Skapa en förbättrad butiksupplevelse för konsumenten

  Öka intäkterna per konsument

  Förbättra kunskapen om konsumentbeteende

  Fatta mer välgrundade beslut

OnRed_animations
OnRed_animations

Samarbete och ett ekosystem av partners

OnReds obundna upplägg främjar samarbete med detaljhandels egna team och ITABs ekosystem av partners. Plattformen kan rymma flera leverantörer, tjänster och språk, vilket gör den lämplig för olika detaljhandelsmiljöer och möjliggör personliga och rika konsumentupplevelser utan att kompromissa med integriteten.

Uppnå värdefulla insikter med hjälp av AI

OnRed’s användning av senaste AI-teknologi ökar dess förmåga att leverera värdefulla insikter. Det möjliggör för detaljhandlare att fastställa verkliga kundpreferenser, förutse marknadsförändringar, prognostisera efterfrågan och använda sig av strategier för mer- och korsförsäljning. Den datadrivna möjligheten till beslutsfattande stärker relationerna med konsumenterna och maximerar försäljning, avkastning och vinster för detaljhandlare.

AI Partner

OnRed_animations

Metoder för smidig integration

OnRed erbjuder lösningar för att säkerställa problemfria integrationer mellan alla produkttyper och system. Genom att övervinna tidigare integrationsutmaningar kan detaljhandlare enkelt integrera sina olika lösningar och kontaktpunkter, vilket resulterar i förbättrade shoppingupplevelser för konsumenterna.

Skapandet av en levande strategi

Att implementera lösningar som täcker in flera kontaktpunkter och enheter kan verka överväldigande, men OnReds stegvisa tillvägagångssätt säkerställer en tydlig avkastning på investeringen vid varje integrationssteg. Detta tillvägagångssätt skapar en levande strategi och tillför kontinuerligt värde när delning av data blir större.

Dra nytta av tidigare investeringar

OnReds evolutionära strategi förhåller sig till detaljhandlarnas befintliga investeringar och eliminerar behovet av kostsamma utbyten. Plattformen samarbetar nära detaljhandlaren för att utforma personligt anpassade strategier för unika behov och utmaningar.

Lås upp framtiden

OnRed är ett kraftfullt erbjudande för detaljhandlare som strävar efter att förbättra konsumentupplevelser och öka intäkterna. Genom att övervinna hinder för sömlösa konsumentupplevelser ger OnRed detaljhandlare möjlighet att möta de ökande kraven från konsumenterna samtidigt som integriteten respekteras. Upplev framtiden inom detaljhandeln med OnReds integrerade plattform och lås upp den sanna potentialen för personliga och friktionsfria konsumentresor.

OnRed kundberättelse