Solution Design

Konsumenternas förväntningar och generella shoppingbehov förändras ständigt, vilket påverkar marknadsdynamiken och kraven på detaljhandlarnas investeringsprioriteringar. Med hjälp av ITABs expertis och metod för utformning av lösningar hjälper vi varumärken att modernisera detaljhandeln: Rethink Retail. Together.

Metodik

Metoden för lösningsdesign börjar med konsumenten, med bland annat data, trender och marknadsanalyser för alla typer av lösningar. På så sätt garanterar vi att våra designspecialister kan utarbeta den heltäckande kundresan genom att se den ur konsumentens och återförsäljarens perspektiv. Det här skapar i sin tur lösningar som är fullt mätbara och utvalda för att generera mätbara resultat och avkastning på investeringen för våra partner. Den här typen av tillvägagångssätt ger fördelar på kort, medellång och lång sikt och bidrar till en högre nivå i kundrelationerna.

EMPATI

Lär dig mer om målgruppen och få en detaljerad förståelse för den utmaning vi strävar efter att lösa. Specifika insikter och både kvantitativa och kvalitativa konsumentdata för att möjliggöra en noggrann analys.

1.

DEFINIERA

Definiera fokusområdena genom att förstå konsumentresan från början till slut samtidigt som aktuell produktivitets- och effektivitetsdata stresstestas. Kundworkshops för att utforska det senaste tänkandet och stödja idéfasen.

2.

UTFORMA

Brainstorma och värdera potentiella lösningar inklusive alla aspekter av forskningsdata och konsumentanalys. Formulera potentiella lösningar och utifrån dessa idéer skapar vi tillsammans för att utvecklas vidare.

3.

PROTOTYP

Fokusgrupper och kundinsatser. Iterera och förfina. Utveckla lösningarna genom teknik och ingenjörsutveckling och förverkliga idéerna genom prototyper.

4.

TESTA

Butikstestning och iteration - inklusive före- och eftermätning med konsumenter och personal genom integrering av design och intressenter.

5.