Solution Design

Konsumenternas förväntningar och shoppingbehov förändras ständigt, vilket påverkar dynamiken på marknaden och hur detaljhandlarna prioriterar sina investeringar. Med hjälp av ITABs expertis och metoder för att ta fram de bästa lösningarna hjälper vi varumärken att modernisera detaljhandeln, där vi: Rethink Retail. Together.

Metodik

Metoden för ’Solution Design’ börjar alltid med konsumenten i fokus genom analyser av data, trender och marknad för alla olika typer av lösningar. På så sätt kan vi garantera att våra designexperter kan ta fram den mest heltäckande kundresan genom att se den ur konsumentens och återförsäljarens perspektiv. Det här skapar i sin tur lösningar som är utvalda för att generera mätbara resultat och avkastning på investeringen för våra partners. Den här typen av tillvägagångssätt ger fördelar på kort, medel och lång sikt samt bidrar till en högre nivå i kundrelationerna.

EMPATI

Lär dig mer om målgruppen och få en detaljerad förståelse för den utmaning vi strävar efter att lösa. Specifika insikter och både kvantitativa och kvalitativa konsumentdata för att möjliggöra en noggrann analys.

1.

DEFINIERA

Definiera fokusområdena genom att förstå konsumentresan från början till slut samtidigt som aktuell produktivitets- och effektivitetsdata stresstestas. Kundworkshops för att utforska det senaste tänkandet och stödja idéfasen.

2.

UTFORMA

Brainstorma och värdera potentiella lösningar inklusive alla aspekter av forskningsdata och konsumentanalys. Formulera potentiella lösningar och utifrån dessa idéer skapar vi tillsammans för att utvecklas vidare.

3.

PROTOTYP

Fokusgrupper och kundinsatser. Iterera och förfina. Utveckla lösningarna genom teknik och ingenjörsutveckling och förverkliga idéerna genom prototyper.

4.

TESTA

Butikstestning och iteration - inklusive före- och eftermätning med konsumenter och personal genom integrering av design och intressenter.

5.