Solution Design

Forbrukernes forventinger og generelle shoppingbehov er i stadig endring, noe som påvirker markedsdynamikken og kravet til butikkenes  investerings-prioriteringer. Ved hjelp av ITABs ekspertise og metode for utforming av løsninger, hjelper vi varemerker å modernisere retail. Rethink Retail. Together.

Metodikk

Løsningsdesign -metodikk begynner med forbrukeren, inkluderer data, trender og markedsanalyse for alle typer løsninger. Dette sikrer at våre designere er i stand til å utvikle hele forbrukerreisen ved å oppleve den gjennom forbruker- og forhandlerlinsene. Det gir igjen løsninger som er fullt målbare og tilpasset for å drive målbare resultater og ROI for våre partnere. Denne typen tilnærminger vil gi fordeler på kort, mellomlang og lang sikt og bidra til å øke nivået på kundeforhold.

EMPATI

Lære om målgruppen og få en detaljert forståelse av de utfordringer vi ønsker å løse. kildeinnsikt og forbrukerdata, både kvantitative og kvalitative for å tillate en dyp analyse.

1.

DEFINISJON

Definer fokusområdene ved å forstå forbrukerreisen fra ende til annen mens du stresstester nåværende produktivitets- og driftseffektivitetsdata. gjennomføre workshops for å utforske den nyeste tenkningen og oppnå støtte i idéfasen.

2.

IDÉFASE

Brainstorming og evaluering av potensielle løsninger, inkludere alle aspekter ved forskningsdata og forbrukeranalyser, formulere potensielle løsninger og sammen skaper vi ideene som utvikles videre.

3.

PROTOTYPE

Innspill fra fokusgrupper og forbrukere, utvikle løsninger gjennom moderne teknologi og prototyper av ideene.

4.

TEST

Gjentagende testing av produktene, gjennomføre forbruker- og ansatt målinger både i for- og etterkant av testing.

5.