Consumer expectations driving retail dynamics, requiring physical retail to continuously change.
RETHINK RETAIL. TOGETHER.

 

RETHINK RETAIL. TOGETHER.

ITAB hjelper våre kunder å konvertere forbrukernes merkevareopplevelse til fysisk virkelighet med vår kunnskap, våre løsninger og vårt nettverk av partnere. I samarbeid med våre kunder og forbrukerne leverer vi den fysiske realiseringen av engasjerende, praktiske og sømløse miljøer. Vi leverer målbare resultater for våre kunder innen butikkopplevelse, salg, effektivitet, service og driftskostnader.

Value proposition

Den ønskede opplevelsen av et varemerke

Vi virkeliggjør varemerkeopplevelsen til en fysisk butikkopplevelse, som driver trafikk i butikk.

Value proposition

Økt konvertering og salg

Vi leverer en komplett butikk, en avdeling eller en butikkopplevelse som påvirker forbrukernes kjøpsadferd.

Value proposition

Forbedret operativ effektivitet og tjenester

Vi skaper en sømløs forbrukerreise som øker gjennomstrømning og forbedrer service.

Value proposition

Reduserte driftskostnader

Forbedrer effektiviteten i forbrukerreisen for å påvirke driftsmodellen og redusere kostnader.

Solution Design

TURNING BRAND EXPERIENCE INTO REALITY

Med vår kunnskap hjelper vi våre kunder med å gjøre opplevelsen av et merke til virkelighet. En fleksibel og dynamisk tilnærming gjør at våre kunder kan lage løsninger sammen med oss ​​gjennom en iterativ prosess.

Les mer