Vi kan tilby

ITAB gjør forbrukernes merkevareopplevelse til fysisk virkelighet med vår kunnskap, våre løsninger og vårt nettverk av partnere.

Gjennom fysisk realisering av engasjerende, effektive og sømløse miljøer leverer vi målbare resultater for våre kunder når det gjelder viktige ytelsesmålinger – erfaring, salg, effektivitet, service og kostnader. Vi tilbyr ekspertstøtte for å oppnå lønnsomhetsmål for butikkene, fra nytt konsept og løsningsdesign, gjennom taktiske ytelsesforbedringsinitiativer, til mer effektive butikkprosjektimplementering og oppussingsprogrammer.

DIFFERENSIERTE BUITIKKOPPLEVELSER TIL LAVEST MULIG KOST