Vi kan tilby

ITAB gjør forbrukernes merkevareopplevelse til fysisk virkelighet med vår kunnskap, våre løsninger og vårt nettverk av partnere.

Gjennom fysisk realisering av engasjerende, effektive og sømløse miljøer leverer vi målbare resultater for våre kunder når det gjelder viktige ytelsesmålinger – erfaring, salg, effektivitet, service og kostnader. Vi tilbyr ekspertstøtte for å oppnå lønnsomhetsmål for butikkene, fra nytt konsept og løsningsdesign, gjennom taktiske ytelsesforbedringsinitiativer, til mer effektive butikkprosjektimplementering og oppussingsprogrammer.

DIFFERENSIERTE BUITIKKOPPLEVELSER TIL LAVEST MULIG KOST
Value proposition

Den ønskede opplevelsen av et varemerke

Vi virkeliggjør varemerkeopplevelsen til en fysisk butikkopplevelse, som driver trafikk i butikk.

Value proposition

Økt konvertering og salg

Vi leverer en komplett butikk, en avdeling eller en butikkopplevelse som påvirker forbrukernes kjøpsadferd.

Value proposition

Forbedret operativ effektivitet og tjenester

Vi skaper en sømløs forbrukerreise som øker gjennomstrømning og forbedrer service.

Value proposition

Reduserte driftskostnader

Forbedrer effektiviteten i forbrukerreisen for å påvirke driftsmodellen og redusere kostnader.