Et kompetent nettverk av partnere

Et sterkt nettverk av partnere er fundamentalt i måten vi jobber på – og er også uttalt i vår mission “At ITAB we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners”.

Bedre sammen

Endringer i retailmarkedet de seneste årene har vært drevet av ny forbrukeradferd. For å holde tritt med utviklingen og for å bedre forstå fremtidig etterspørsel, kreves inngående kunnskap om sluttforbrukeren.

Selv om vi alltid har som mål å gi våre kunder komplette løsninger og ny markedsinnsikt, trenger vi ikke alltid å lage og gjøre alt selv. Ved å ha et robust nettverk av partnere kan vi holde oss oppdatert på viktige trender og nye teknologier for å levere best mulige løsningene for våre kunder.

Co-creation

Vi ønsker å utvikle ITABs forretningsmodell til å bli mer løsningsbasert og mer smidig, som bygger på konsernets egen kunnskapsbase og suksess med å levere innovative løsninger. Gjennom samarbeid kan vi fortsette å presse grensene innen detaljhandel og hjelpe kundene med å realisere merkevareopplevelsen og målene sine.

Vi tror at et nettverk av partnere vil utfylle vår egen kunnskap og innovasjonskompetanse og bidra til å utnytte større verdi og resultater for kundene.