Inbyggda effektivitetsvinster för Google Chromebook

Smarta skärmar i ITABs inredningsdesign för Google Chromebooks butiksnärvaro bidrog till effektivitetsvinster. Skärmarna uppdateras med fjärranslutning, så underhållet blir enkelt och enhetligt. Skärmtekniken gör det möjligt att demonstrera Google Chromebook-specifikationerna i realtid, så att konsumenterna hålls uppdaterade om varför de ska köpa den.