Forbedret operativ effektivitet og tjenester

En forbedret kundereise, layout og merchandising skaper muligheter for en mer effektiv bruk av butikkens personale og levere en mer effektiv drift. Les noen av historiene våre nedenfor om hvordan vi sammen med våre kunder forbedret driftseffektivitet og tjenester.