Personale som roterer arbeidsoppgaver, forbedrer driften

ITAB støttet Co-Op ved å foreslå rotering av personalet understøttet av et nytt layout og nye kasseløsninger. Dette forbedret effektiviteten og Co-Op’s driftsmodell.