Nytt, effektivt apotekkonsept tar kundeservice til et nytt nivå

Euro Apotheca ønsket å forbedre tilbudet med et nytt, mer forbrukerfokusert servicekonsept. I dag er laboratorium, foreldrerom, barnehjørner og områder for medisinsk service en del av apoteket. Områdene benyttes av en øktende strøm av besøkende som i gjennomsnitt oppholder seg lenger i apoteket.

For å forbedre servicen ytterligere, ble det integrert en lagringsløsning for medisiner. Ansatte kan nå finne riktig produkt raskere og enklere, noe som betyr mer effektiv service for kundene.