Nytt servicefokusert butikkonsept forener apotekmerke

Euroapotheca utviklet et nytt servicefokusert butikkonsept, klart for en bred utrulling. Det resulterte i en forent merkevare og kunder som kommer tilbake.

Ønsket å forene merkevaren med nytt konsept

Euro Apotheca har mange butikker i mange land, og betjener et stort antall kunder.  For en tid tilbake, identifiserte de en stor mulighet til å forene sin merkevare og tilbud. De ønsket å styrke sin service for å møte kundenes stadig skiftende behov, på tvers av ulike kulturer. Det nye konseptet «velvære» ble lansert som en ledestjerne, og det storstilte fornyelsesprosjektet ble satt i gang.

"Walk the Store" identifiserte styrker og svakehter i konseptet

Etter at de kontaktet ITAB for hjelp, kickstartet vi samarbeidet med en butikkanalyse “Walk the Store”. Styrker og svakheter ble identifisert, og ITAB fungerte som rådgivere med guiding, layout, interiørdesign og lysdesign. Etter godkjent design, ble all produksjon utført av ITAB, og montert basert på en effektiv installeringsplan for 100 butikker.

Velvære i hver eneste detalj og områder i stadig endring

Noen av dem er områder som stadig endres, noe som gjør det mulig for virksomheten å holde følge med forbrukertrender. Disse støttes av digitale skjermer som samkjører med de siste reklamekampanjene og resulterer i økt merkevaregjenkjennelse og økt salg.

Attraktiv og effektiv service

Nye serviceområder som laboratorier, foreldrerom, barnehjørner og medisinske serviceområder tiltrekker og betjener forbrukerne. Ikke bare styrker de velvære-identiteten, de støtter også opp under en økt strøm av besøkende som oppholder seg lenger i butikk.

For å øke servicenivået, ble en smart lagringsløsning for medisiner en del av konseptet. Dette gjør det mulig for ansatte å finne riktig produkt på kortere tid og dermed betjene forbrukerne mer effektivt.

Share this on