Nytt butikskoncept med fokus på service samlar apoteksvarumärket

Euroapotheca utvecklade ett nytt servicefokuserat butikskoncept, redo för bred lansering. Resultatet blev ett enhetligt varumärke och återvändande kunder.

Ville samla varumärket med förnyelseprojektet

Euroapotheca betjänar kunder i flera butiker i många olika länder. För ett tag sedan identifierade varumärket en stor möjlighet att förena och göra sitt varumärke och sina erbjudanden enhetliga på alla marknader.  De ville stärka sin position i att betjäna de ständigt föränderliga konsumentbehoven i olika kulturer. Ett nytt tema, ”Wellbeing” (välmående), sattes upp som ledstjärna och det storskaliga förnyelseprojektet påbörjades.

En "walk the store" definierade styrkor och svagheter för butikskonceptet

Efter att de tog kontakt med  ITAB, startade vi samarbetet genom en ”walk the store” sammankomst. Styrkor och svagheter identifierades liksom projektets omfattning. När arbetet fortsatte var vi rådgivare inom kundvägledning, layout, inredningsdesign och ljusdesign. När designen nådde godkännandefasen, tillverkades all interiör och belysning lokalt av ITAB Baltikum, baserat på en effektiv installationsplan för 100 butiker.

Välbefinnande i varje detalj med ständigt föränderliga upptäcktszoner

Vissa av dem är ständigt föränderliga ”upptäcktszoner”, vilket gör det möjligt att alltid följa med i nya konsumenttrender. ”Upptäckszonerna” stöds av digitala skärmar kopplade till de senaste reklamkampanjerna, vilket resulterar i ökad varumärkesigenkänning och ökad försäljning.

Både attraktiva och effektiva tjänster

Nya, extra serviceområden som laboratorier, föräldrarum, barnhörnor och vårdtjänster lockar och servar konsumenterna. Dessa stärker inte bara välbefinnande-identiteten, de stöder också en ökad ström av besökare som uppskattar sin vistelsen under en längre tid.

För att öka servicenivån ytterligare var en smart medicinsk lagringslösning en del av konceptet. Det gör det möjligt för personalen att snabbt hitta rätt produkt  och betjäna konsumenterna mer effektivt.

Share this on