Uusi palvelukeskeinen konsepti yhtenäistää apteekkibrändin

Euro Apotheca kehitti uuden palvelukeskeisen myymäläkonseptin, joka oli valmis laajaan käyttöönottoon. Tuloksena saavutettiin yhtenäinen brändi ja palaavia asiakkaita.

Tavoitteena yhtenäistää brändi uudistusprojektilla

Euro Apotheca palvelee kuluttajia useissa myymälöissä monissa eri maissa. Hiljattain brändi tunnisti mahdollisuuden yhtenäistää brändinsä ja tarjontansa tavoitteenaan vahvistaa asemaansa jatkuvasti muuttuvien kuluttajatarpeiden palvelemiseksi eri kulttuureissa. Kantavaksi teemaksi otettiin “wellbeing”, hyvinvointi, ja laajamittainen uudistushanke aloitettiin.

Myymäläkäynnillä määritettiin konseptin vahvuudet ja heikkoudet

Apteekin otettua yhteyttä ITAB:iin käynnistimme yhteistyön jalkautumalla myymälään. Tunnistimme sen vahvuudet ja heikkoudet ja määrittelimme hankkeen laajuuden. Työn edetessä toimimme neuvonantajina opastuksen, pohjaratkaisun sekä sisustus- ja valaistussuunnittelun suhteen. Kun suunnitelma eteni hyväksymisvaiheeseen, kaikki sisustusosat ja valaisimet tuotettiin paikallisesti ITAB Balticsin toimesta 100 myymälälle laaditun tehokkaan asennussuunnitelman pohjalta.

Hyvinvointia jokaisessa yksityiskohdassa

Jotkin osioista ovat muuttuvia kampanja-alueita, joiden avulla yritys voi pysyä muuttuvien kuluttajatrendien tasalla. Niitä tukevat myös digitaaliset näytöt, jotka voidaan ottaa osaksi uusimpia kaupallisia kampanjoita, minkä tuloksena brändin tunnettuus ja myynti kasvavat

Miellyttävää ja tehokasta palvelua

Uudet lisäpalvelualueet, kuten laboratoriot, vanhempien huoneet, lasten nurkkaukset ja lääkintäpalvelualueet, houkuttelevat ja palvelevat asiakkaita. Ne eivät vain vahvista painotusta hyvinvointiin vaan tukevat myös kävijämäärien kasvua ja kutsuvat asiakkaita viihtymään myymälässä pidempään.

Palvelutason kasvattamiseksi edelleen konseptiin sisällytettiin älykäs lääkkeiden varastointiratkaisu. Ratkaisun avulla henkilökunta löytää oikean tuotteen nopeammin ja voi palvella kuluttajia tehokkaammin.

Share this on