Butiksdesign omvandlat till en exklusiv upplevelse av livsmedelsbutiken

Spegelaere ville differentiera sitt varumärke med en upplevelse av en matmarknad där konsumenterna kunde interagera med deras produkter på nya och trevliga sätt. Den önskade, exklusiva varumärkesupplevelsen skapades genom trevliga rutter och konsumentflöden i kombination med noggrant utformade butiksytor – alla med skräddarsydd inredning och detaljer som fångar uppmärksamheten.