Förbättrad layout och flöde genom Solution Design

Genom att samla in data och insikter utvecklade ITAB en större förståelse för Asdas konsumentbehov, identifierade specifika utmaningar och definierade nyckelområdena längs hela shoppingresan. Genom att undersöka shoppingupplevelsen genom konsumentens ögon kunde Asda och ITAB tillsammans skapa en ny layout för front-end och kassadiskar.