Extravagant koncept för butiksdesign ökade försäljningen

Genom att leka med ljus, grafik och butiksdesign har Polverini nu en attraktiv, till och med extravagant teatralisk, produktexponering. Olika färger och former i inredningen samverkar med ljuset och grafiken för att skänka butiken en ny elegans. De attraktiva områdena har stort inflytande på köpbeteendet och har ökat försäljningen.

Butikens layout har också optimerats för att hjälpa till med detta. Ett trevligt flöde stöder nu konsumenterna genom deras resa – från inspiration till inköp, optimerar konsumtion och minskar att konsumenter lämnar butiken utan köp.