Itab shop concept-We help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners-Hero Image

ITAB-klokkenluidersregeling

Onze medewerkers, zakenpartners en andere belanghebbenden spelen een sleutelrol bij het vaststellen van afwijkingen, zowel opzettelijk als onopzettelijk, van onze waarden en ethische richtlijnen.

We willen doen wat juist is

Om het makkelijker te maken onregelmatigheden, die ons bedrijf en/of onze werknemers ernstige schade kunnen toebrengen, op te sporen, heeft ITAB een klokkenluidersregeling voor het melden van zorgen of vermoedens van een misstand.

De klokkenluidersregeling is een belangrijk instrument dat risico’s vermindert en een hoge bedrijfsethiek bevordert. En zodoende het vertrouwen van klanten en het publiek in onze activiteiten gewaarborgd blijft.

Onregelmatigheden die via het systeem worden gemeld, kunnen betrekking hebben op illegale activiteiten, financiële criminaliteit, omkoping en corruptie, schending van de mededingingswet, ernstige gevallen van milieuovertredingen of veiligheidsgebreken die het leven en de gezondheid van onze werknemers of andere personen in gevaar kunnen brengen.

Alle gemelde gevallen worden verwerkt en, wanneer dat passend wordt geacht, afgehandeld volgens onze vaste procedures en zonder onnodige vertragingen.

Meer informatie & toegang

Voor meer informatie over onze klokkenluidersregeling en/of om zorgen of vermoedens van misstanden te melden, kunt u ons klokkenluidersysteem bezoeken door op onderstaande link te klikken.

ITAB Whistle link

Onze klokkenluidersregeling staat open voor iedereen en is beschikbaar in de volgende talen:

Čeština (Tsjechisch), Deutsch (Duits), English (Engels), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Latviešu (Lets), Lietuvių (Litouws), Nederlands (Nederlands), Norsk (Noors) en Svenska (Zweeds).

Mocht de informatie niet beschikbaar zijn in uw taal, dan kunt u uw melding altijd schrijven in de taal van uw voorkeur.

Een klokkenluidersmelding kan zowel openlijk (onder eigen naam) als anoniem worden gedaan.

Het klokkenluiderssysteem van ITAB is in overeenstemming met de gegevensbescherming en de GDPR – AVG. De dienst omvat ook afzonderlijke systemen voor de afzonderlijke juridische entiteiten binnen de Groep in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake klokkenluiden. ITAB gaat ervan uit dat alle klokkenluidersmeldingen te goeder trouw worden gedaan. Mochten wij ontdekken dat dit niet het geval is, dan kunnen sancties worden toegepast en bent u mogelijk niet beschermd als klokkenluider onder de toepasselijke klokkenluiderswetgeving.