Sectorervaring

Door te leren van consumenten en hoe consumentengedrag het retaillandschap beïnvloedt, kunnen wij, via co-creatie, voorzien in een verbeterde instore beleving. Het resultaat: een hogere ROI voor onze opdrachtgevers.

Wij zijn actief in meerdere branches. Onze klanten co-creëren hun oplossingen samen met ITAB. In het proces wordt steeds voortgebouwd op lessen en inzichten uit eerdere fasen. Lees meer over onze sectorervaring hieronder en aarzel niet contact op te nemen als u vragen heeft.