Displayløsninger og interiør for kosmetikk

  • Basert på lang erfaring med konsepter for ledende retailere i kosmetikk- og helsesektoren
  • Nøkkelferdige løsninger inkludert installasjon
  • Integrert belysning og media
  • Lokal eller global utrulling gjennom ITABs logistikksystemer

Displayløsninger basert på forbrukerinnsikt og tett samarbeid med eierne av merkeidentiteten. Fra innsikt til idé til prototyper og utrulling. Vi tilbyr komplette nøkkelferdige løsninger via et økosystem av partnere og våre egne produksjonsenheter som inkluderer hyller, belysning, lyd, digital skilting og digital interaksjon. 

Relaterte produkter