Samordning resulterade i ett effektivt genomförande

Etos ville ha en partner för konstruktion, tillverkning och installation av sitt nya koncept. Uppdraget var att få till stånd en nyckelfärdig butik på ett effektivt sätt.

100 års erfarenhet av skönhet och hälsa

Etos är ett företag i Nederländerna med 100 års erfarenhet av hud- och kroppsvård och erbjuder lösningar för konsumenter inom hälsa och skönhet. ITAB ombads att utveckla, producera och installera en ny butiksinredning samt att samordna färdigställandet av den nyckelfärdiga butiken – allt baserat på en ny design som Etos och partner levererade.

Nära samarbete var en framgångsfaktor

I nära samarbete med Etos, designbyrån och Ahold Delhaize butiksbyggare arbetade ett dedikerat ITAB-team med att förbereda och implementera den första nya konceptbutiken.

Snabb och effektiv process mötte tidsramarna

Vårt ITAB-team var glada att få delta i öppnandet av den nya konceptbutiken, från designfasen till realiseringsfasen under en mycket kort period. Det innefattade konstruktion, produktion och installation av hela interiören, inklusive samordning för en nyckelfärdig butik.

Share this on