Standardiserade och kundanpassade hylllösningar

ITAB erbjuder standardiserade och kundanpassade, modulära hyllkomponenter för detaljhandeln. De är utformade för att optimera produktexponeringen och förbättra produkternas synlighet.

Hyllor som presenterar produkterna för konsumenter på bästa sätt

Våra detaljhandelskunder kommer alltid att ha ett behov av modulära och flexibla hyllösningar för att på bäst sätt kunna presentera sina produkter för konsumenterna.


Bättre exponering och enklare att bygga om ger bättre konvertering

Våra standard- och skräddarsydda hyllösningar för detaljhandeln optimerar produktexponeringen och underlättar för konsumenterna att se produkterna. Förbättrad merchandising på produktnivå i kombination med enkla åtgärder för att förändra exponeringen bidrar till ökad försäljning och konvertering.

Lätt att installera och förvandla

Flexibla hyllösningar gör det möjligt för våra kunder att enkel förändra sina butiksmiljöer, att erbjuda de senaste sortimenten och att effektivt förbättra konsumenternas valmöjligheter. Vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder, som gör att butikspersonalen enkelt kan förnya och förvandla exponeringen vilket också sänker installationskostnaderna.

Våra standardhyllor för detaljhandeln