• Främre inmatning vänd mot kunden
  • Bättre överblick över kassaområdet
  • Snabbare kundservice för SCO-kunderna
  • Designad för maximal ergonomi
  • Liten, rak utformning av inmatningen hjälper kassören att påskynda hanteringen av varorna

CheckMate Z (CMZ) är en kassalösning som möjliggör ett nytt arbetssätt i kassan, med högre grad av personlig interaktion med kunderna och snabbare service.

CMZ-kassan erbjuder ett mer flexibelt arbetssätt, där den bemannade kassan och självutcheckning (SCO)

kombineras. Det leder till en bättre kundservice tack vare att butikspersonalen är mer tillgänglig och närmare kunderna.

Relaterade produkter