Konsument- och personalsäkerhetssystem - garantera en säker butiksmiljö

När vi behöver minska de mellanmänskliga beröringspunkterna och öka den sociala distansen genom att undvika köer samt säkerställa en trygg arbetsmiljö, kan våra konsument- och personalsäkerhetssystem garantera en säker miljö.

Ta hand om din personal och dina kunder på ett säkert sätt

Att upprätthålla en säker och trygg butik är avgörande för att verksamheten ska fungera under vissa omständigheter reglerade av lokala myndigheter. Personal -och konsumentsäkerhet är nyckeln, så att de känner sig säkra när de arbetar i eller besöker din butik. Vi på ITAB har ett brett utbud av lösningar som hjälper dig och håller din butik öppen - och det utvecklas ständigt för att stötta dig.

Förbättrad konsumentupplevelse

I en extraordinär situation som en pandemi kommer säkerheten först. Hur kan återförsäljaren hålla personal och konsumenter säkra under sitt besök i butiken? Våra lösningar för beläggning och köhantering gör det möjligt för konsumenter att planera besöket i förväg – och för dig att informera om när det är säkert att komma in i butiken minskar också konsumenternas väntetid och risken för smitta etc.

Öka konvertering och försäljning

Genom att ge konsumenterna förstahandsinformation om när det är säkert att besöka butiken, eller erbjuda ett förbokat besök kan de handla säkert, med mindre stress.

Effektivitet och service

Våra akrylskärmar i kassorna gör det möjligt för personalen att fortsätta sköta butiken och tillhandahålla korrekt service till konsumenterna.