Hävikinesto

Fyysisten hävikinestoratkaisujen hyödyntäminen myymälässä voi yhdessä asiakaspolun tehokkaan hallinnan kanssa auttaa vähentämään satunnaisten varkauksien esiintymistä.

Parempaa asiakaskokemusta ja hävikin estoa

Eri markkina-alueilta kokoamaamme osaamistamme hyödyntäen olemme kehittäneet kattavia hävikinestostrategioita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Yhtenäinen myymäläsisustus tukee kokemuksemme mukaan asiakaskokemusta vähentäen samalla tavarahävikkiä ja parantaen operatiivista tehokkuutta tuottaen todistetusti tuottoa investoidulle pääomalle. Lähestymistapamme konseptisuunnitteluun keskittyy tuloksiin, joiden uskomme tuovan suurinta arvoa asiakkaillemme.

Hävikin tutkiminen kokonaisvaltaisella prosessillamme

Myymälöistä varastetaan Euroopassa 12 miljardin euron edestä tuotteita joka vuosi. Olemme ottaneet tehtäväksemme suojata myymälääsi. Myös hyvin toimiva sisään- ja uloskäyntijärjestelmä auttaa vähentämään myymälävarkauksien määrää optimoiden samalla asiakasvirtoja, ohjaten kuluttajia oikeaan suuntaan ja edistäen myyntiä.

Me ITAB:lla tutkimme ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme tuleviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Käytämme uusinta teknologiaa asiakaskokemuksen ja myymäläturvallisuuden parantamiseksi.

Ennen onnistuneen ratkaisun toimittamista perehdymme asiakkaan hävikkiongelmaan perusteellisesti. Osana kokonaisvaltaista prosessiamme hävikinestoprojektin alussa tarkastelemme nykyisiä toimenpiteitä hävikin todennäköisen laajuuden ja luonteen selvittämiseksi myymälässä ja sen ulkopuolella . Vaikka ilmeisimmät kustannukset aiheutuvat varkauksista, kokemuksemme mukaan myös tehokas varastonhallinta voi vähentää fyysistä hävikkiä, ja tahattomia tavaravahinkoja voidaankin usein estää paremman esillepanon, tehokkaamman varastoinnin ja turvallisempien myymäläasettelujen avulla.

Itsepalvelukassa-alueiden suojaaminen hävikiltä

Morrisons halusi suojautua paremmin hävikiltä itsepalvelukassa-alueillaan lisäämättä kitkaa todellisten asiakkaiden palvelupolkuun ja tarvitsi siten ratkaisun, joka ei lisäisi ylimääräisiä vaiheita olemassa olevaan prosessiin.

Itsepalvelukassatapahtumien huolellisen analyysin jälkeen ITAB toimitti älyporttijärjestelmän, joka mahdollisti palvelutasojen optimoinnin minimaalisin muutoksin vaadittaviin toimenpiteisiin.