Stöldförebyggande lösningar

Att stödja fysiska lösningar för förlustförebyggande i butiken med effektiv hantering av kundresan från början till slut kan bidra till att minska förekomsten av opportunistiska stölder.  

Bättre kundupplevelse och förlustförebyggande

Insikter från en rad olika marknadssektorer har gjort det möjligt för oss att utveckla omfattande strategier för förebyggande av förluster tillsammans med våra kunder. Vi har lärt oss att ansluten butiksinredning bidrar till kundupplevelsen samtidigt som den minskar lagerförlusterna och förbättrar den operativa effektiviteten, med bevisad avkastning på investeringen. Vår strategi för lösningsdesign fokuserar på de resultat som vi tror kommer att ge våra kunder störst värde.

Utredning av lagerförluster i vår fördjupningsprocess

Varje år stjäls varor till ett värde av 12 miljarder euro från butiker i Europa. Vi har gjort det till vår uppgift att skydda din butik. Ett väl fungerande in- och utpasseringssystem bidrar också till att minska snatterier och stölder, samtidigt som det optimerar kundflödet, leder konsumenterna i rätt riktning och skapar säljfrämjande flöden. ITAB är ständigt på upptäcktsfärd och vi utvecklar vårt utbud kontinuerligt för att möta framtida krav. Vi använder ny teknik för att förbättra kundupplevelsen och öka säkerheten i butikerna. En grundlig förståelse av kundens förlustproblem är nödvändig för att vi ska kunna leverera en framgångsrik lösning. Som en del av vår fördjupningsprocess i början av ett program för förebyggande av förluster granskar ITAB befintliga åtgärder för att fastställa den troliga omfattningen och karaktären av förluster i butiken och utanför. De mest uppenbara kostnaderna kan utgöras av stölder, men vår erfarenhet säger oss att effektiv lagerkontroll också kan minska förluster som orsakas av svinn, och att oavsiktliga skador på lagervaror ofta kan förebyggas genom bättre marknadsföring, effektivare förvaring och säkrare butiksutformning.

Morrisons skyddar självutcheckningsområden mot svinn

Morrisons behövde bättre skydd mot svinn i självutcheckningen, utan att skapa friktion i kundresan för de ärliga konsumenterna. Därför sökte man en lösning som undvek ytterligare steg i den befintliga processen. Efter en noggrann analys av alla transaktioner i självutcheckningen levererade ITAB ett system mes smarta grindar, med optimerade servicenivåer och minimal eller ingen påverkan på det nödvändiga fotavtrycket.