Tapsforebyggende løsninger

Fysiske tapsforebyggende løsninger i butikk, med effektiv håndtering av den totale forbrukerreisen. kan bidra til reduksjon av opportunistiske tyverier.

Forbedret forbrukeropplevelse og forebygging av tap

Innsikt hentet fra en rekke bransjer har gjort det mulig for oss sammen med våre kunder å utvikle omfattende strategier for å forebygge tap. Vår tilnærming til løsningsdesign fokuserer på resultater som vi tror vil gi størst verdi for våre kunder.

 

 

Lagersvinn og tap i vår fordypningsprosess

Varer til en verdi av 12 milliarder euro blir stjålet fra butikker i hele Europa hvert år. Vi har gjort det til vår business å beskytte butikken din. Et velfungerende inngangs-/utgangssystem hjelper til med å redusere tyveri, samtidig som kundeflyten optimaliseres, og forbrukerne ledes i riktig retning og skaper salgsfremmende flyt.

ITAB arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt tilbud for å møte fremtidige krav. Vi bruker ny teknologi for å forbedre forbrukeropplevelsen og øke sikkerheten i butikken.

En inngående forståelse for kundens tapsproblem er nødvendig før vi kan levere en vellykket løsning. Som en del av vår prosess ved oppstarten av et tapsforebyggende prosjekt, vil ITAB se på gjeldende tiltak for å fastslå det sannsynlige omfanget av tap i butikken osv. Selv om de mer åpenbare tap kan være i form av tyveri, forteller vår erfaring oss at effektiv lagerstyring også kan redusere tap forårsaket av svinn, og at utilsiktede lagerskader ofte kan forebygges gjennom bedre merchandising, mer effektive lagersystemer og en bedre layout.

Morrisons beskytter selvbetjeningsområder mot tyverier

På jakt etter bedre beskyttelse mot tyveri i selvbetjningsområdene, uten å innføre  unødvendige tiltak, hadde Morrisons behov for en løsning som unngikk flere trinn i utsjekkprosessen.

Etter en grundig analyse av alle transaksjoner i selvskanningsområdet, leverte ITAB et smartgate-system med optimaliserte servicemuligheter og med minimal innvirkning på nødvendig fotavtrykk.