• En hybrid løsning som lukker gapet mellom bemannede- og selvutsjekkasser. Tilstedeværelsen av en ansatt fører til høyere forbrukeraksept
  • En ScanMate med en ansatt kan betjene opptil seks kunder
  • Produktseparasjonsløsning som også snur flasker
  • Enkel integrering til et POS, ScanMate er en strekkodeleser
  • Beskytter mot feil og svindel ved bruk stordata, algoritmer og sikkerhetsvekt

To kasser bemannet av en enkelt kasserer for bedre effektivitet og service for forbrukeren.

Automatiseringen fører til nesten doblet personalkapasitet (eller halvert personalkostnad). Bygget på innovative, bærekraftige komponenter for langvarig bruk. Et avansert 360 grader strekkodelesersystem som kan identifisere gjenstander med strekkoder i alle retninger. Den integrerte sikkerhets- og produsentskalaen brukes til å verifisere vekten til den identifiserte varen og til å selge vektkrevde varer, for eksempel frukt og grønnsaker. Strømlinjeformet og brukervennlig GUI for kassereren. En moderne løsning med bred allsidighet.


Relaterte produkter