Occupancy Control - Oversikt antall besøkende

  • Nøyaktig sanntidsbilde av antall personer i lokalene lar deg verifisere at du til enhver tid er i samsvar med gjeldende forskrifter.
  • Forbedrer kundeopplevelsen og reduserer frustrasjonen ved å gi kunder og besøkende klar og nøyaktig informasjon om antall besøkende og antatt ventetid.
  • Analyser – når du bygger opp historiske data om besøkende, kan du identifisere underliggende trender og mønstre i kundenes adferd.
  • Besøksdata kan vises på interaktiv digital skilting, både i og utenfor bygningen.
  • Inkluderer overvåking, analyse og CMS.

Occupancy control gir deg sanntidsbilde av antall personer som kommer inn og ut av en bygning, eller områder i en bygning, ved hjelp av automatiserte sensorer. Når besøksterskelen er nådd, kan den nekte tilgang til flere besøkende til det er kapasitet til å betjene dem.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensions HxLxW mm32-85"
CertificationsCE/UL
Voltage100-240VAC 50-60Hz
Operating temperature0-35° C
CommunicationLAN/3G/4G/WiFi
CustomisableYes
InstallationIndoor and outdoor options
Operating conditionsIndoor, max 80%