ITAB kassløsninger kutter driftskostnader hos ASDA

Asda, en av de største supermarkedkjedene i Storbritannia, ba ITAB om å øke deres driftseffektivitet. Med unik design og teknologi, leverte vi Asdas «Kasse for fremtiden». Den føles som en bemannet kasse, men er samtidig en selvskanningsløsning. Driftskostnader og effektivitet er forbedret, fordi ansatte kan frigjøres fra konvensjonelt kassearbeid og dermed hjelpe til med å forbedre servicenivået andre steder i butikken.