Displayer och diskar för caféer

  • Framtagna med konsumentinsikter och varumärkesidentitet som bas
  • Anpassad till hygienkrav och krav på ergonomi
  • Designade i nära samarbete med kunderna
  • Från idé och prototyp till slutlig lokal eller global roll out

Skräddarsydda koncept för exponering av bröd, kakor och färdigmat. Noggrant utformade diskar baserade på konsumentinsikt och varumärkesidentitet samt hygienkrav.